Zakres działalnoŚci

MPEC Sp. z o.o. w Piekarach Śląskich prowadzi działalności gospodarczą zgodnie z umową Spółki polegającą na:

  • wytwarzaniu ciepła - na podstawie koncesji nr WCC/425/396/U/OT-2/98/JS z dnia 28 października 1998r. wraz późniejszymi zmianami,
  • przesyłaniu i dystrybucji ciepła - na podstawie koncesji nr PCC/446/396/U/OT-2/98/JS z dnia 28 października 1998 r. wraz późniejszymi zmianami.
Moc zainstalowana: 77,7MW
Moc zamówiona: 67,5MW
Sprzedaż ciepła: 117 332MWh

Długość sieci: 40,0km

w tym: wysokoparametrowej 32,5km

Główne obiekty technologiczne
Plan remontów