Taryfa dla ciepła

Decyzją Prezesa URE Nr OKA-4210-57(22)2014/2015/396/XV/RZ z dnia 08 maja 2015 obowiązująca od dnia 1.06.2015r.

Taryfa do ścignięcia (*.pdf)