GŁÓWNE OBIEKTY TECHNOLOGICZNE

Główne obiekty technologiczne MPEC w Piekarach Śląskich

Nazwa źródła Adres Moc zainstalowana [MW]
Julian ul. Ziętka 13b, 41-940 Piekary Śląskie 30
Ziętka ul. Ziętka 19, 41-940 Piekary Śląskie 30
Andaluzja II ul. Marii Curie-Skłodowskiej, 41-949 Piekary Śląskie 16,4
Kasztanowa ul. Spółdzielcza, 41-940 Piekary Śląskie 0,83
Gazowa ul. Inwalidów Wojennych, 41-940 Piekary Śląskie 0,47

Tabele temperatur do pobrania.