Kontakt

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

ul. Gen. Ziętka 19
41-940 Piekary Śląskie

Telefony:
Sekretariat+48 32-287-25-25 wew. 75
Fax+48 32-767-07-83

E-mail: mpec@sfwenergia.com.pl

Wyślij wiadomość

Twoje imię i nazwisko:

Adres e-mail:

Telefon kontaktowy:

Wiadomość:

Informacje o przetwarzaniu danych

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnołcią w Piekarach Śląskich (dalej: "Spółka") z siedzibą przy ul. Gen. Jerzego Ziętka 19 (kod pocztowy: 41-940).
  2. W Spółce powołany został Inspektor Ochrony Danych, z którym mogą Państwo się skontaktować pod adresem e-mail: IODO@pl.Andersen.com
  3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane przy pomocy formularza kontaktowego znajdującego się na stronie internetowej Spółki.
  4. Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych stanowi wyrażona przez Państwa zgoda, obejmująca podanie danych osobowych niezbędnych do udzielenia odpowiedzi na Państwa pytania oraz ewentualnego kontaktu inną drogą, jełli taki okaże się konieczny. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w każdym czasie, co nie wpłynie to jednak na zgodnołć z prawem wczełniej dokonanego przetwarzania danych.
  5. Nie przechowujemy Państwa danych dłużej niż to konieczne. Państwa dane będą przechowywane przez okres wymagany przez przepisy prawa oraz dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. Obecnie przepisy nakazują przechowywać dane przez okres pięciu lat od końca roku kalendarzowego, w którym zawarta umowa uległa wygałnięciu.
  6. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla identyfikacji pytania i udzielenia odpowiedzi lub podjęcia innych stosownych działań.
  7. Dostęp do Państwa danych osobowych będą mieć wyłącznie upoważnieni przez Spółkę pracownicy i współpracownicy. W pewnych sytuacjach Państwa dane osobowe mogą być ujawniane przez Spółkę innym odbiorcom takim jak dostawcy usług i rozwiązań IT dla Spółki.
  8. Państwa dane nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
  9. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania bądĽ uzupełnienia. Przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo żądania usunięcia Państwa danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem oraz ograniczenia ich przetwarzania. Mają Państwo także prawo otrzymania od Spółki kopii danych osobowych.
  10. Organem nadzorczym w zakresie danych osobowych w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi w razie przetwarzania danych osobowych niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.