Informacja dotycząca ograniczenia wzrostu cen ciepła dla Odbiorców od 01.03.2023 r.

Nowe przepisy dot. ograniczenia wzrostu cen ciepła dla odbiorców od 01.03.2023 r. Dnia 14.02.2023 r. opublikowana została nowelizacja ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. Ustawa z dnia 8 lutego 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw - Dziennik Ustaw z dnia 14 lutego 2023 r. poz. 295 https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/295 Znowelizowane przepisy przedłużają do końca 2023 r. mechanizm, który ma ograniczyć wzrost cen ciepła dla podmiotów uprawnionych (gospodarstwa domowe, szpitale, żłobki, przedszkola, szkoły, domy pomocy społecznej i inne instytucje użyteczności publicznej, a także wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, które zapewniają dostawy ciepła do lokali mieszkalnych i lokali instytucji użyteczności publicznej). Maksymalny wzrost cen ciepła dla odbiorców będącymi podmiotami uprawnionymi do końca 2023 roku nie przekroczy 40%. Taka regulacja ma obowiązywać od 1 marca 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. Obowiązujące dotychczas przepisy wprowadziły tzw. średnie ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą dla podmiotów uprawnionych na okres od 01.10.2022 r. do 30.04.2023 r. II. system maksymalnej ceny dostawy ciepła System maksymalnej ceny dostawy ciepła oznacza, że całkowite ceny ciepła dla odbiorców /obejmujące zarówno ceny i stawki wytwórcy i dystrybutora/ mogą wzrosnąć do 31 grudnia 2023 r. o maksymalnie 40% w stosunku do cen z 30 września 2022 r. Jeżeli nastąpi wzrost cen dostawy ciepła, obejmujący wszystkie składniki opłat, większy niż 40% w stosunku do cen z 30.09.2022 r. – odbiorca będący podmiotem uprawnionym, nie zostanie obciążony wzrostem kosztów wyższym niż 40%. III. system ceny dostawy ciepła z taryfy dla ciepła Jeżeli poziom cen z taryf dla ciepła nie osiągnie ani poziomu cen z rekompensatą, ani poziomu maksymalnego wzrostu ceny, czyli o 40% – w rozliczeniach stosowane będą ceny i stawki opłat zatwierdzone przez Prezesa URE w taryfach dla ciepła. MPEC Sp. z o.o. wybierze najkorzystniejszy system rozliczeń zgodnie z nowymi przepisami prawa. MPEC Sp. z o.o. jest zobowiązana do stosowania w rozliczeniach z odbiorcami będącymi podmiotami uprawnionymi najbardziej korzystnej dla odbiorców ceny ciepła wyliczonej na podstawie jednego z trzech ww. systemów. Obecnie pracujemy nad wyliczeniem całkowitej ceny dostawy ciepła dla poszczególnych grup taryfowych oraz ustaleniem cen i stawek opłat spełniających powyższe. Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 17 lutego 2023 r. w sprawie wzorów oświadczeń składanych przez odbiorców ciepła niebędących gospodarstwami domowymi w celu skorzystania ze szczególnych rozwiązań w związku z sytuacją na rynku paliw - Dziennik Ustaw z dnia 21 lutego 2023 r. poz. 327 https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/327 Oświadczenia złożone przez odbiorców przed wejściem w życie nowelizacji ustawy, dla mechanizmu średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą, zachowują ważność – odbiorcy nie muszą składać nowych oświadczeń.
Do pobrania