Krtka historia

1997 Utworzenie Spki Miejskie Przedsibiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Piekarach lskich na bazie Zakadu Ciepowniczego nr 4 PEC Bytom
2003 Nabycie 74,5% udziaw przez Spk SFW Energia w Gliwicach na podstawie umowy kupna udziaw od Gminy Piekary lskie
2006 / 2007 Budowa nowej Ciepowni "Andaluzja II" w poudniowej czci Piekar lskich.
2010 Zakup zorganizowanej czci przedsibiorstwa ENMAGEG, tj. Ciepowni JULIAN, OLIMPIA, OSIEDLOWA.
2010 / 2012 Gwne inwestycje przeprowadzone w ramach procesu integracji i restrukturyzacji przedsibiorstwa w celu osignicia optymalnej efektywnoci ekonomicznej.
2010
 • Podczenie do sieci cieplnej MPEC czci blokw na Osiedlu Wieczorka
 • Budowa magistrali ciepowniczej - podczenie odbiorcw z Osiedla Andaluzja do Ciepowni "Andaluzja II" i wyczenie z eksploatacji kotowni Osiedlowa,
 • Modernizacja kota WLM-5 nr 6 w Ciepowni Julian
 • Budowa magistrali ciepowniczej - czcej Ciepowni Zitka z Ciepowni Julian
2011
 • Budowa pompowni w Ciepowni Zitka z automatycznym ukadem sterowania i komputerowej wizualizacji parametrw
 • Modernizacja kota WLM-5 nr 7 w ciepownii Julian
 • Budowa magistrali ciepowniczej czcej Ciepowni Olimpia z Ciepowni Zitka - Julian i wyczenie z eksploatacji kotowni Olimpia
 • Budowa wza cieplnego Olimpia
2012
 • Podczenie do sieci Wojewdzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej w Piekarach lskich,
 • Podczenie do sieci bloku przy ul. Bytomskiej nr 87, 89, 91, 92, 93,
 • Modernizacja kota WR 5 nr 8,
 • Modernizacja ukadw odpylania spalin dla kotw WLM 5 nr 6,7.
2013
 • Modernizacja kota WR5
 • Modernizacja ukadu odpylania spalin dla kota WR5 nr 8 i 9
 • Modernizacja kota WR 5 nr 8,
 • Przyczenie do sieci Piekarskiego Centrum Medycznego