Krótka historia

1997 Utworzenie Spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Piekarach Śląskich na bazie Zakładu Ciepłowniczego nr 4 PEC Bytom
2003 Nabycie 74,5% udziałów przez Spółkę SFW Energia w Gliwicach na podstawie umowy kupna udziałów od Gminy Piekary Śląskie
2006 / 2007 Budowa nowej Ciepłowni "Andaluzja II" w południowej części Piekar Śląskich.
2010 Zakup zorganizowanej części przedsiębiorstwa ENMAGEG, tj. Ciepłowni JULIAN, OLIMPIA, OSIEDLOWA.
2010 / 2012 Główne inwestycje przeprowadzone w ramach procesu integracji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa w celu osiągnięcia optymalnej efektywności ekonomicznej.
2010
 • Podłączenie do sieci cieplnej MPEC części bloków na Osiedlu Wieczorka
 • Budowa magistrali ciepłowniczej - podłączenie odbiorców z Osiedla Andaluzja do Ciepłowni "Andaluzja II" i wyłączenie z eksploatacji kotłowni Osiedlowa,
 • Modernizacja kotła WLM-5 nr 6 w Ciepłowni Julian
 • Budowa magistrali ciepłowniczej - łączącej Ciepłownię Ziętka z Ciepłownią Julian
2011
 • Budowa pompowni w Ciepłowni Ziętka z automatycznym układem sterowania i komputerowej wizualizacji parametrów
 • Modernizacja kotła WLM-5 nr 7 w ciepłownii Julian
 • Budowa magistrali ciepłowniczej łączącej Ciepłownię Olimpia z Ciepłownią Ziętka - Julian i wyłączenie z eksploatacji kotłowni Olimpia
 • Budowa węzła cieplnego Olimpia
2012
 • Podłączenie do sieci Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej w Piekarach Śląskich,
 • Podłączenie do sieci bloku przy ul. Bytomskiej nr 87, 89, 91, 92, 93,
 • Modernizacja kotła WR 5 nr 8,
 • Modernizacja układów odpylania spalin dla kotłów WLM 5 nr 6,7.
2013
 • Modernizacja kotła WR5
 • Modernizacja układu odpylania spalin dla kotła WR5 nr 8 i 9
 • Modernizacja kotła WR 5 nr 8,
 • Przyłączenie do sieci Piekarskiego Centrum Medycznego