Cennik usług

 1. Uzgodnienia branżowe:
  • przy braku sieci ciepłowniczej na danym terenie 80zł netto
  • dla mapy format A4 / A3 100zł netto (z naniesieniem sieci)
  • uzgodnienie dokumentacji techniczno-projektowej 1 komplet 250zł netto
 2. Pełnienie nadzoru branżowego na zlecenie Odbiorcy – 1h pobytu na budowie 110zł netto
 3. Montaż układu pomiarowo-rozliczeniowego u Odbiorcy (na wniosek Odbiorcy) 350zł netto
 4. Odpowietrzenie i wyregulowanie instalacji cieplnej u Odbiorcy 100zł netto
 5. Ponowne plombowanie układu pomiarowo-rozliczeniowego (po zgłoszeniu Klienta) 45zł netto
 6. Samowolne wznowienie dostaw ciepła po jego wstrzymaniu 181zł netto
 7. Nieuzasadnione zgłoszenie (dotycz±ce sytuacji, w których przyczyny zgłoszenia nie dotycz± infrastruktury ciepłowniczej należ±cej do MPEC Piekary Śląskie), a wymagały interwencji służb technicznych– 91 zł netto
 8. Wynajem koparko-ładowarki - cena za 1h 130zł netto
  Uwagi dodatkowe:
 • Ceny nie zawierają kosztów materiałów i urządzeń.