Awarie

2022-08-27 Przetrwa w dostawie C.W.U.

MPEC Piekary Śląskie informuje - w związku z trwającym okresem remontowym w dniach od 02.09.2022r. do 05.09.2022r. nastąpi przerwa w dostawie C.W.U. do odbiorców z rejonu;

-Osiedle Buczka.

-Osiedle Wieczorka I, II.

-Osiedle Wieczorka - Wschód.

Za utrudnienia wynikające z powyższego przepraszamy.


2022-08-26 Odwołana przerwa dostawy C.W.U z przyczyn technicznych

Przerwa w dostawie C.W.U od 26.08.2022 do 29.08.2022 została odwołana z przyczyn technicznych


2022-02-03 Przerwa w dostawie ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Piekarach Śląskich zawiadamia Państwa o przerwie w dostawie ciepła na potrzeby ciepłej wody

oraz centralnego ogrzewania w dniu 04.02.2022 r. w godzinach 07:00-15:00.

Dotyczy budynków:

• Piotra Skargi 14,16,18,20-22,24-26,28-30,32-42,41-53

• Gen. Ziętka 62,64,66

• Kazimierza Wielkiego 2-8,10-18

• Adama Didura 2,4

• Zygmunta Starego 2,4,6,8

Przerwa w dostawie ciepła podyktowana jest koniecznością usunięcia awarii na miejskiej sieci ciepłowniczej.

Bieżących informacji udziela:

Dyspozytor: tel. kontaktowy (32)287-25-25, 601-541-463

Za utrudnienia przepraszamy


2021-06-28 Awaria

W zwizku z awari w dniu 30.06.2021r. od godz. 5:00 nastpi zatrzymanie dostaw C.W.U. dla wszystkich odbiorcw MPEC Piekary lskie.

Wznowienie dostaw C.W.U. planowane na godz. 15:00.

Za utrudnienia przepraszamy.


2020-12-17 Awaria

W dniu 2020.12.18 z powodu usunicia awarii od godz.7.00 -18.00 nastpi brak dostaw ciepa dla - ul. Alojzjanw 4,5. ul. Armii Krajowej 2. ul. Cicha 23,34,36,38,40. ul. J.Pawa od 30 do 57. ul. Konstytucji 3 Maja 39,41,43,45. ul. Lena 19,22. ul. Ludygi 1,2,4. ul.Ofiar Katynia 2,4,6,8,10. ul.Roczkowskiego 2,4,6. ul. Sokow 2,4,6. ul. Szeptyckiego 1,2,3,4. ul. Zitka 23,25,27,72,74. Za utrudnienia przepraszamy.


2020-11-17 Awaria

W zwizku z pracami na magistrali ciepowniczej zasilajcej ul.Targow 1-10 od 19.11.2020r.god.6.30 do 20.11.2020 godzin popoudniowych, nastpi wstrzymanie dostawy ciepa. Za utrudnienia przepraszamy.


2020-09-15 Awaria

W zwizku z wystpieniem awarii na sieci ciepowniczej przy ulicy Szmaragdowej 9 nastpi przerwa w dostawie ciepa na potrzeby ciepej wody uytkowej.

Jednoczenie pragniemy poinformowa, e suby techniczne MPEC w Piekarach l. doo wszelkich stara aby dyskomfort i utrudnienia wynikajce z zaistniaej sytuacji trway jak najkrcej.


2020-04-19 Awaria.

W zwizku z awari sieci ciepowniczej, wstrzymano dostaw ciepa na potrzeby centralnego ogrzewania przy ulicy Targowa 1 do 10. Za utrudnienia przepraszamy.


2020-04-02 Awaria.

W zwizku z awari sieci ciepowniczej, wstrzymano dostaw ciepa przy ulicy Spokojna oraz Spdzielcza. Za utrudnienia przepraszamy.